In de sierteeltketen worden er door kwekers wereldwijd inspanningen geleverd om een schoon en duurzaam product te produceren. Ook wij doen hier...

Smit Kwekerijen als 30e kweker On the way to PlanetProof

In de sierteeltketen worden er door kwekers wereldwijd inspanningen geleverd om een schoon en duurzaam product te produceren. Ook wij doen hier aan mee…

In de sierteeltketen worden er door kwekers wereldwijd inspanningen geleverd om een schoon en duurzaam product te produceren. Ook wij doen hier ons best voor. Daarom zijn we ook blij dat we sinds dit jaar naast onze MPS- certificaten GAP, SQ en GRASP ook het certificaat PlantenProof hebben behaald. We zijn de 30e sierteler met een PlanetProof certificaat!

Wat is On the way to PlanetProof?
Het onafhankelijke keurmerk On the way to PlanetProof bewijst (‘Proof’) dat je een product koopt dat duurzamer is geproduceerd en daardoor beter is voor natuur, milieu, klimaat en dier. Met On the way to PlanetProof streven boeren en tuinders ernaar om hun manier van werken in balans te laten zijn met de draagkracht van onze planeet. Dat is een proces van steeds verdere stappen zetten om onze aarde minder te belasten (‘On the way to…’). On the way to PlanetProof zet voor de sierteelt in op vijf gebieden:

Water

 • Efficiënt watergebruik
 • Opslag en hergebruik van water
 • Schoon water: voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen afspoelen naar grond- en oppervlaktewater

Bodem, landschap & biodiversiteit

 • Aanleg van bloeiende kruiden- of bloemenranden rond percelen
 • Zorgen voor nestgelegenheden voor vogels, bijen, etc.
 • Behouden van de vruchtbaarheid van de bodem
 • Efficiënt inzetten van meststoffen
 • Stimuleren van biologische en mechanische bestrijding van ziekten en plagen
 • Minder gebruik van schadelijke gewasbeschermingsmiddelen
 • Gebruik van alternatieve, minder milieubelastende gewasbeschermingsmiddelen
 • Beperken lichtvervuiling door kassen

Klimaat
Klimaat is voor On the way to PlanetProof van groot belang. Diverse eisen die door PlanetProof worden gesteld, zorgen ervoor dat producten minder belastend zijn voor het klimaat. Concreet voorbeeld is dat er minder uitstoot plaatsvindt van broeikasgassen.

Energie

 • Beperking van energieverbruik door besparing en efficiency
 • Gebruik van duurzame energie uit hernieuwbare bronnen, zon en wind
 • Gebruik van alternatieve, minder milieubelastende gewasbeschermingsmiddelen
 • Beperken lichtvervuiling door kassen

Productie & Consumptie

 • Duurzame productie
 • Effectieve recycling van kunststof verpakkingen
 • Afvalverwerking en -scheiding
 • Voorlichting aan consumenten

Wilt u meer weten over on the way to PlanetProof? Kijk dan ook eens op www.planetproof.nl.

Meer nieuws

Nieuw! Adorable little plants

Ken je “Adorable little plants” al? Ons nieuwste hangplantenconcept is schattig en geschikt voor elke winkelruimte. De hangplanten in potmaat 10,5 cm zijn betaalbaar geprijsd en een lust voor het oog.

Read More »

Blog delen:

Facebook
LinkedIn
nl_NL

Stuur ons een email​